Wspólnie z Gminą Miasta Torunia realizujemy projekt:

Autyzm STOP - program skutecznej pomocy terapeutycznej

 

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM W TORUNIU, UL. PAJĄKOWSKIEGO 44/52, 87- 100 TORUŃ

NIP: 879-242-75-85

TEL. 518 332 453

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu jest organizacją pożytku publicznego i ma prawo zbierać dla swoich podopiecznych środki z 1% podatku od podatników KRS: 0000221611

ING BANK ŚLĄSKI:

67 1050 1979 1000 0022 8979 2836

Przekazując 1% podatku finansujesz terapię dzieci z autyzmem Pozwólmy dzieciom z autyzmem funkcjonować w społeczeństwie, w którym każdy człowiek, również Inny jest ważny, wartościowy i ma w nim swoje miejsce.

----------------

Drodzy członkowie SPOZA,

26 marca 2018r. (poniedziałek) o godzinie 8.30  w siedzibie SPOZA przy ul. Pająkowskiego 44/52 w Toruniu odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków SPOZA. Pierwsza część obrad będzie dotyczyła sprawozdawczości za rok 2017, druga część spotkania to wybory nowego Zarządu SPOZA.

Przebieg spotkania:

Część pierwsza Walnego Zgromadzenia Członków SPOZA
1. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
2. Wybór 3 osobowego Prezydium Zebrania w tym Przewodniczącego i Protokolanta.
3. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2017 roku.
4. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe z 2017 roku.
5. Prezentacja projektu realizowanego ze środków Gminy Miasta Toruń na rok 2018.
6. Wolne wnioski.

Część druga Walnego Zgromadzenia Członków SPOZA

1. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
2. Wybór 3 osobowego Prezydium Zebrania w tym Przewodniczącego i Protokolanta.
3. Wybór 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybory Prezesa Stowarzyszenia.
5. Wybory Zarządu Stowarzyszenia.
6. Wybory Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie zebrania.
    

    Proszę o potwierdzenie przybycia. To bardzo ważne w uzyskaniu quorum naszego zebrania oraz do prowadzenia obrad i podejmowania decyzji dotyczących SPOZA.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie, do zobaczenia
                           
                            Radzisława Guzowska-Marek

                            Prezes Stowarzyszenia Pomocy
                            Osobom z Autyzmem w Toruniu
                            tel. 518 332 453

----------------------

OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane terapią dzieci z autyzmem. Poszukujemy oligofrenopedagogów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, logopedów i psychologów. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacje na temat działalności SPOZA

 Informacja o ilości dzieci: 30

 Ilość rodzin objętych pomocą w Punkcie konsultacyjnym przy Stowarzyszeniu: 55

 Udzielana pomoc:

  • organizacja terapii dla dzieci na terenie domu, w przedszkolu, szkole

  • realizacja projektów wspólnie z Gminą Miasta Torunia rokrocznie od 2008 roku

  • wydatkowanie 1% podatku na cele stowarzyszenia (w dokumencie nr 2 załączony regulamin pożytkowania 1%). Największe środki są przeznaczane na zatrudnienie terapeutów, zakup sprzętu multimedialnego, zakup odzieży, zabawek, materiałów biurowych, pomocy edukacyjnych, opłaty za czesne za przedszkola i szkoły, wkład własny w projekty.

wiek osób z autyzmem: od 2 lat do 16.

rodzaj prowadzonej terapii:

Stowarzyszenie propaguje i realizuje terapię wg Stosowanej Analizy Zachowania (terapia behawioralna).

Specyfika zaburzeń funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmem przede wszystkim w sferze kontaktów społecznych i komunikacji, stanowi ogromne wyzwanie dla rodziców, nauczycieli i terapeutów. Wiele tradycyjnych form oddziaływania terapeutycznego okazuje się nieskutecznych w zetknięciu z tak szerokim zakresem deficytów rozwojowych. Obecnie najlepsze rezultaty (o czym świadczą obiektywne badania), przynosi wcześnie podjęta, intensywna terapia behawioralna, oparta o założenia współczesnej teorii uczenia się.

Behawioralny proces terapeutyczno - edukacyjny polega na kształtowaniu u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku. Drogą do tego celu jest systematyczne wzmacnianie (nagradzanie) coraz bardziej zbliżonych do docelowych form zachowania. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu ważnych dla dziecka wzmocnień (nagród).

W terapii behawioralnej istotne jest ścisłe kontrolowanie sytuacji, w których zachowanie przebiega. Oznacza to, że należy w odpowiedni sposób wydawać polecenia. Kontrolowanie sytuacji polega na umiejętnym wprowadzaniu i wycofywaniu różnorodnych podpowiedzi (manualnych, wizualnych, werbalnych, itp.). Temu samemu celowi służy wprowadzanie do środowiska terapeutycznego wyraźnej struktury czasowo - przestrzennej.

Prowadząc terapię z dziećmi ze spektrum autyzmu konieczne jest rozbijanie umiejętności złożonych na bardzo drobne elementy składowe, z których każdy musi być uczony oddzielnie. Natomiast nowe umiejętności są dokładane do już istniejących (opanowanych). Z tego powodu Lovaas i Smith porównali nauczanie dzieci z autyzmem do budowania piramid.

Ostatecznym celem terapii jest nauczenie dziecka jak uczyć się od normalnego środowiska i jak oddziaływać na to środowisko, aby konsekwentnie przynosiło pozytywne rezultaty dziecku, jego rodzinie i innym ludziom.