Informujemy, że dnia 11.04.2018 r. zmienił się skład zarządu Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu.

Obecny Zarząd to: Małgorzata Żuchowska-prezes, Krzysztof Szpila-wiceprezes, Ewa Lewandowska-skarbnik, Angelika Muschiol-sekretarz, Agnieszka Bukowska-członek zarządu.

Skład komisji rewizyjnej Stowarzyszenia to: Mirosława Dziewulska, Alina Kromp,Karolina Berlińska.