Rachunek zysków i strat za okres od: 01.01.2017 do: 31.12.2017 - kliknij tutaj aby wyświetlić.

Bilans Stowarzyszenia na koniec roku 2017 - kliknij tutaj aby wyświetlić.

Sprawozdanie merytoryczne od: 01.01.2017 do: 31.12.2017 - kliknij tutaj aby wyświetlić.