AUTYZM - STOP - program skutecznej pomocy terapeutycznej

Pragniemy poinformować, że rozpoczynamy nabór do projektu "Autyzm - STOP - program skutecznej pomocy terapeutycznej" współfinansowanego ze środków  Gminy Miasta Toruń.

W ramach projektu planujemy następujące działania:

a) Punkt Konsultacyjny – to specjalistyczne konsultacje opiniujące i diagnozujące problemy osób w zakresie autystycznego spektrum zaburzeń. Każda z konsultacji trwać będzie od 1 do 2h. Na podstawie obserwacji dziecka oraz wywiadu z rodzicami sporządzane będą wytyczne do terapii oraz opinia pedagogiczna. Miejsce prowadzenia: Dom Niebieskich Serc, ul. Suwalska 49, Toruń.

b) Indywidualne zajęcia terapeutyczne „Mogę więcej” – będzie to specjalistyczna terapia prowadzona najczęściej w środowisku domowym przez pedagogów, psychologów, logopedów i innych specjalistów. Zadanie skierowane jest dla 15 osób, w zależności od indywidualnych potrzeb przewiduje się 15h terapii dla każdego uczestnika.

c) Warsztaty Twórczego Myślenia – warsztaty dedykowane są dla młodzieży w spektrum autyzmu, uczniom toruńskich szkół średnich, którzy ze względu na trudności w nawiązywaniu relacji społecznych wymagają pomocy terapeutycznej w małej grupie rówieśniczej, poprzez zaangażowanie w projekty artystyczne, pod opieką wyspecjalizowanej kadry. Zadanie skierowane jest dla 6 nastolatków, przewiduje się przeprowadzenie w okres wakacyjny 3 dni warsztatów po 5h każdy, miejsce prowadzenia Dom Harcerza Rynek Staromiejski.

d) Warsztaty Ogrodnicze – warsztaty dedykowane są młodzieży i młodym dorosłym
ze sprzężoną niepełnosprawnością (intelektualną oraz spektrum autyzmu), osobom o największych wyzwaniach terapeutycznych, którzy potrzebują wsparcia przez większość czasu, tzn. 6 uczniom szkół specjalnych. Działanie zaplanowane jest na okres wakacyjny
– 9 spotkań po 2h każde w Domu Niebieskich Serc przy ul. Suwalskiej 49 w Toruniu. 


Terminy rekrutacji do projektu:

a) Punkt Konsultacyjny – rekrutacja ciągła do 31.12.2024 r. lub do wyczerpania puli dostępnych godzin.

b) Indywidualne zajęcia terapeutyczne „Mogę więcej” - rekrutacja ciągła do 31.12.2024 r. lub do wyczerpania puli dostępnych godzin.

c) Warsztaty Twórczego Myślenia – rekrutacja od 1.06.2024 r. do 16.06.2024 r. lub do wyczerpania miejsc.

d) Warsztaty Ogrodnicze – rekrutacja od 1.06.2024 r. do 21.06.2024 r. lub do wyczerpania miejsc.

 

Po więcej informacji zapraszamy do regulaminu projektu który znajduje się w załączeniu. 

 

Pliki do pobrania: