Informacje ogólne

 1. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://spoza.org jest: Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu, ul. Gerarda Pająkowskiego 44/52, 87-100 Toruń, adres poczty elektronicznej (e-mail): tel.: 728 981 238, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 3. Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w serwisie.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików "cookies" (tzw. "ciasteczka") oraz zapisywanie zapytań przesyłanych do serwera, na którym przechowywany jest serwis.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cel i zakres zbierania danych

 1. Podczas korzystania ze strony internetowej pobierane są informacje : adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy internetu, nazwa domeny, wyświetlana stronę serwisu, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, adres strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika oraz w przypadku logów serwera dodatkowo : zapytanie o dane i odpowiedź serwera. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 2. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następującym celu: prezentacja informacji zawartych w serwisie oraz analiza statystyczna służąca badaniu aktywności użytkownika w serwisie i poziomu atrakcyjności poszczególnych jego elementów. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
 3. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi serwisu.
 4. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie podlegają logowaniu (tzw. logi administratora). Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 5. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: PERSKIMEDIA (seohost.pl)
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 7. Okres przetwarzania danych - do momentu opracowania i wykorzystania statystyk, dla których celów są zbierane.
 8. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google LCC z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie anonimowe informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu plików "cookies" w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 9. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
  • Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
  • W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
  • Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

Udostępnienie danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej, dostawcy usługi hostingowej na zasadzie powierzenia oraz pracownikom i współpracownikom, którzy korzystają z danych w celu realizacji działania strony. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
  • Dostęp do danych – art. 15 RODO
  • Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  • Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  • Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  • Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  • Sprzeciw – art. 21 RODO
  • Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5.  

Polityka plików "cookie" 

Informacje ogólne

Podczas wizyty na stronie pod adresem https://spoza.org są używane pliki "cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) użytkownika przeznaczone do korzystania ze strony. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych. Pliki „cookies” pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania strony i dostosować serwis indywidualnie do potrzeb użytkownika. Pliki te zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo  

Stosowane na stronie pod adresem https://spoza.org  pliki "cookies" są bezpieczne dla urządzeń użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia końcowego użytkownika poprzez pliki „cookies” wirusów, niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

Rodzaje wykorzystywanych plików "cookies"

Na stronie pod adresem : https://spoza.org stosowane są rodzaje plików "cookies": 

 • sesyjne - są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 • stałe - są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Pana/Pani urządzenia. Mechanizm cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika. 

Cele w jakich wykorzystywane są pliki "cookies"

Strona internetowa umieszczona pod adresem https://spoza.org wykorzystuje pliki "cookies" własne w celu konfiguracji serwisu:

 • dostosowania zawartości podstron strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania
 • zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka czy ustawień ułatwień dostępu do przeglądania strony
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji strony, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności witryny
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

oraz pliki "cookies" zewnętrzne w następujących celach:

 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzia analitycznego: Google Analytics

Zmiana ustawień i usunięcie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym użytkownika. Możliwa jest samodzielna, w dowolnym czasie, zmieniana ustawienia dotyczące plików "cookies", określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki "cookies" urządzeniu użytkownika. Zmiany ustawień dla strony pod adresem https://spoza.org   można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji : Ustawienia plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu ich na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej pod adresem https://spoza.org. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Instrukcje konfiguracji i usuwania "cookies" dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych : EdgeInternet ExplorerChromeSafariFirefoxOpera; urządzenia mobilne: AndroidSafari (iOS)Windows Phone