Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu wraz z Fundacją Daj Szansę zaprasza do udziału w projekcie: "Sami w domu".

 

Projekt skierowany jest do 34 osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym dla osób z niepełnoprawnością sprzężoną z intelektualną i polega na świadczeniu usług treningów mieszkaniowych w mieszkaniu treningowym przy ul. Suwalskiej 49 w Toruniu w okresie do 31 marca 2027 roku.

Zakładany jest udział w projekcie osób, które są uczestnikami WTZ, SDS, OSW lub pracują na chronionym rynku pracy itp. Projekt zakłada:

treningi mieszkaniowe trwające 16 tygodni dla każdej grupy;

krótkie treningi mieszkaniowe (4-tygodniowe) jako forma adaptacji potencjalnych uczestników do 16-tygodniowego treningu;

weekendowe treningi mieszkaniowe (26-godzinne) jako wprowadzenie do uczestnictwa w krótkich treningach mieszkaniowych, dedykowane osobom 'słabofunkcjonującym'.

 W mieszkaniu zatrudnieni są trenerzy, psycholog oraz mentor.

Projekt ma być przygotowaniem do korzystania z usług mieszkalnictwa wspomaganego przez osoby niepełnosprawne lub do całkowitej samodzielności w tym zakresie, a także alternatywa dla życia w DPSie po śmierci rodziców/opiekunów. 

W ramach usługi mieszkaniowej prowadzone są następujące treningi:

1. Trening ekonomiczny: zapoznanie z wartością pieniądza, nauka samodzielnego robienia zakupów, planowanie zakupów i orientacja w cenach produktów, zapoznanie się z prawami konsumenckimi, nauka planowania budżetu domowego, zapoznanie się z kosztami życia, nauka oszczędzania i planowania większych wydatków, poznanie konsekwencji brania pożyczek, skutków podpisywania niezrozumiałych umów.

2. Trening higieniczny: kształtowanie zachowań prozdrowotnych poprzez nabywanie właściwych nawyków higienicznych, kształtowanie nawyku estetycznego i higienicznego korzystania z toalety, prysznica, przypominanie o bezwzględnej konieczności mycia rak przed i po posiłku, zapoznanie z zasadami używania środków czystości oraz ich przeznaczeniem, utrwalanie nawyku dokładnego mycia rak przed przystąpieniem do prac w obrębie kuchni, przypominanie o bezwzględnej konieczności zachowania czystości na wysokim poziomie podczas przygotowywania posiłków; nauka dbałości o wygląd zewnętrzny – właściwy ubiór dostosowany do okoliczności i pory roku.

3. Trening prowadzenia domu: utrzymywanie czystości pomieszczeń, selektywna zbiórka odpadów, ekonomiczne korzystanie z mediów, obsługa sprzętów AGD, dbałość o estetykę otoczenia domu, trening kulinarny – z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia.

4. Trening organizacji czasu wolnego: nauka szukania informacji o atrakcjach w okolicy, planowania aktywności popołudniowych, świadomego korzystania z Internetu, wybierania programów telewizyjnych, rozbudzanie indywidualnych zainteresowań.

5. Trening poruszania się po mieście: nauka korzystania ze środków komunikacji miejskiej.

Wsparcie trenerów w mieszkaniu w tygodniu jest od godz. 14:00 (czasu powrotu z WTZ, SDS, szkoły czy pracy) do godziny 8:00 (czasu wyjścia uczestników do placówek). W weekendy wsparcie jest świadczone przez 24 godz.

 

Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły 16 rok życia, obojga płci, bez względu na poziom wykształcenia, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inne aktualne orzeczenie równoważne.

Uczestnicy musza posiadać sprawność psychomotoryczna pozwalającą na samodzielne poruszanie się w mieszkaniu i w terenie, bądź mające możliwość wyuczenia się tej sprawności, muszą posiadać przynajmniej częściową samoświadomość w zakresie swojego stanu zdrowia i swojego działania, motywacje do podjęcia procesu usamodzielniania i gotowość psychiczną w tym zakresie.

REKRUTACJA:

Pierwszy etap to złożenie formularza zgłoszeniowego oraz kopii orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego. Do formularza załączone musi być zaświadczenie lekarskie nt. stanu zdrowia i możliwości uczestniczenia w projekcie. Kandydat może dołączyć opinię WTZu, SDSu lub innej placówki nt. funkcjonowania społecznego.

Drugi etap to  przeprowadzenie wywiadu środowiskowego na podstawie ankiety. Ankieta obejmuje takie obszary jak: dane osobowe, status osoby niepełnosprawnej, funkcjonowanie w rodzinie, funkcjonowanie w środowisku, umiejętności posługiwania się sprzętem gospodarstwa domowego i narzędziami, zainteresowania i preferencje, funkcjonowanie poznawcze, funkcjonowanie emocjonalno-społeczne.

Trzeci etap to rozmowa rekrutacyjna z kandydatem do mieszkania treningowego oraz jego rodzicami/opiekunami.

Kryteria udziału w projekcie to:

• ukończony 16 rok życia,

• posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,

• stabilny stan zdrowia,

• gotowość psychiczna,

• motywacja do podjęcia procesu usamodzielniania,

• sprawność psychomotoryczna pozwalająca na samodzielne poruszanie się w mieszkaniu i w terenie, bądź mające możliwość wyuczenia się tej sprawności,

• przynajmniej częściowa samoświadomość w zakresie swojego stanu zdrowia i swojego działania,

• gotowość rodziców/opiekunów do podjęcia procesu usamodzielniania przez dziecko.

Po pozytywnej opinii zespołu rekrutacyjnego uczestnik będzie zobowiązany do podpisania umowy na świadczenie usługi oraz regulaminu organizacji i funkcjonowania mieszkania treningowego.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr 453 407 987